ESEJE, ROMANTICKÉ PŘÍBĚHY

ÚVOD

V denním životě se setkáváme se s tajemnými úkazy, které si podle současných vědních poznatků nedovedeme vysvětlit. Z touhy po poznání jsem sepsal eseje, ve kterých jsem se hypoteticky pokusil nalézt síly, které dokáží záhadné jevy vyvolat.

KATEGORIE: tajemné úkazy

OBSAH

NÁZVY ESEJÍ – KATEGORIE
Síla pohledu. Kat.: neznámé energie
Úvaha o vidění budoucnosti. Kat.: jasnovidnost, obrácený směr času
Bioenergie a její vyzařování. Kat.: neznámé energie
Jak je to s odplatou za vykonané skutky. Kat.: poslední soud, homeostáza
Mají stromy duši? Kat.: vědomí rostlin

KATEGORIE: romantické příběhy

OBSAH

NÁZVY PŘÍBĚHŮ – KATEGORIE
Saxofonista. Kat.: romantické příběhy
Neobvyklé soužití. Kat.: romantické příběhy
Slibuji mužům odplatu. Kat.: romantické příběhy
Smrt lásce nevadí. Kat.: romantické příběhy
Test věrnosti. Kat.: romantické příběhy
Strach z krásných žen. Kat.: romantické příběhy
Příchuť železa. Kat.: romantické příběhy
Příběh nymfomanky. Kat.: romantické příběhy
Výmluvné mlčení. Kat.: romantické příběhy
Příběh z jadranské pláže. Kat.: romantické příběhy
Potřebuješ mou ochranu. Kat.: romantické příběhy
Víno od Austerlitz. Kat.: romantické příběhy


zpět

MUDr. Vratislav Daněk, CSc.