Vítejte na mých webových stránkách, které se věnují tématům z psychologie a esejím

Úvod do problematiky: Psychologické zákonitosti a mechanismy utváření myšlení, prožívání a chování.


Vynálezy a objevy vytvořilo téměř vždy paralelně více vědců a vynálezců, kteří byli od sebe prostorově vzdáleni, bez vzájemných kontaktů a ani o sobě nevěděli, že existují. Roněž je známo, že dochází k přenášení myšlenkových komplexů, vlastností a postojů mezi dvěma nebo více jedinci při jejich setkání nebo mezi společně žijícími. Dříve se tomu říkalo "psychická infekce". Zákonitosti, které v té souvislosti existují, zůstaly nepovšimnuty. Na toto téma byl zpracován text s názvem "Princip paralelity".

MUDr. Vratislav Daněk, CSc.