Literatura

ČEJKA, G., a kol.: Radíme zahrádkářům. Príroda, Bratislava 1985, 638 s.
BREWER, D., CLARK, J., HORTON, C.: Planeta tajuplných světů. Reader`s Digest Výběr, Praha 1997, 432 s.
BRIGGS, A. a kol.: Kdy, kde, proč a jak se to stalo. Reader ??s Digest Výběr, Praha 1997, 448 s.
EINSTEIN, A.: Teorie relativity. VUTIUM, Brno 2005, 210 s.
EINSTEIN, A.: Erzeugung und Verwandlung des Lichtes. Annalen der Physik, Band 17, 1905. In: Ann. Phys. (Leipzig), Supplement, 164 – 181 (2005).
FARKAS, V.: Nevysvětlitelné záhady. Knižní klub, Vimperk 1993, 259 s.
GANE, L., CHANOVÁ, K.: Nietzsche. Portál, Praha 2001, 177 s.
GROF, S.: Dobrodružství sebeobjevování. GEMM 89, Praha 1993, 260 s.
GROF, S.. Psychologie budoucnosti. ARGO 2004, 390 s.
HIGHFIELD, R., CARTER, P.: Soukromý život Alberta Einsteina. Nakladatelství Lidové noviny, Praha 1994, 269 s.
HYDEOVÁ, M., Mc GUINNES, M.: Jung. Portál, Praha 2001, 179 s.
INGLIS, B., WEST, R.:Průvodce alternativní medicínou. Brázda, Praha 1992, 352 s.
KAFKA, B.: Nové základy experimentální psychologie – duševní výzkumy a objevy. Uspořádané a redigované celé dílo Břetislava Kafky. Poznání, Olomouc 1999.
KRAUS, I.: Dějiny evropských objevů a vynálezů. Academia, Praha 2002, 330 s.
.MEIDENBAUER, J. a kol.: Encyklopedie vědění lidstva. REBO, Praha 2008, 400 s.
MAYER, M.: Zázraky mladého jasnovidce. Agentura VPK, Praha 2002, 153 s.
PATOČKA, J.: Droga měnící ropuchu v prince. Ale jen na chvíli. Mladá fronta DNES příloha věda, ze dne 28.07.07.
STAŇKOVÁ, I., VĚTVIČKA, V.: Rostlinná medicína. Reader ?s Digest Výběr, Praha 2003, 352 s.
STEWART, R.J.: Proroctví. Votobia, Olomouc 1997, 149 s.
VONDRÁČEK, V., HOLUB, F.: Fantastické a magické z hlediska psychiatrie. Avicenum, Praha 1972, 433 s.
WESSELMAN, H.: Spiritwalker. Poselství z budoucnosti. Columbus Praha 1998, 319 s.
ZOHAR, D., MARSHALL, I.: Spirituální inteligence. Mladá fronta, Praha 2003, 279s.
ILUSTROVANÝ ENCYKLOPEDICKÝ SLOVNÍK A – Ž. Kolektiv autorů. Academia, Praha 1980.
ISLÁMSKÁ KNIHA MRTVÝCH. Pragma, Praha 2002, 238 s.
Wikipedie, otevřená encyklopedie: http://cs.wikipedia.org/wiki/Synchronicita
http://cs.wikipedia.org/wiki/Carl_Gustav_Jung